leg

n 1 (of animal, person, garment, chair, table, stool etc.) mguu. be all ~s (of a person) -wa -lonjo, njorinjori. be off one' s ~ pumzika. be on one's ~s (or joc on one's hind ~s) simama (ili kuzungumza/ kuhutubia); (after an illness) -wa mzima, pona. be on one's last ~s choka, -wa na mavune, -wa hoi; chungulia kaburi, karibia kufa. feel/find one's ~s (of a baby) anza kusimama/kutembea; (fig) tambua uwezo/kipaji, vipaji n.k,; jiamini. give somebody a ~ up saidia mtu wakati wa shida. pull somebody's ~ tania. ~ pull; ~ pulling n utani. run somebody off his ~s chosha (mtu) kwa kazi shake a ~ (colloq) cheza dansi; (imper) fanya haraka; anza show a ~ (colloq) amka kitandani; (imper) ongeza bidii not have a ~ to stand on shindwa kujitetea stretch one's ~s nyoosha miguu (kwa matembezi), punga hewa take to one's ~s kimbia walk one's ~s off; walk somebody off his ~s chosha mtu kwa kutembea. 2 (support of a bed) tendegu be on its last ~s karibia kwisha. 3 sehemu ya safari; sehemu moja ya mfululizo wa mashindano ya michezo. legged adj (in compounds) long ~ged enye miguu ya milonjo, njorinjori two ~ged -enye miguu miwili three ~ gedrace mbio za miguu mitatu (kufungana miguu). three ~ged stool n kigoda. legging n (usu pl) soksi ndefu za ngozi/nguo. leggy adj -lonjo, njorinjori.