lee

n mahali pasipoelekea upepo. ~ (side) n demani under the ~ of a house upande wa nyumba usioelekea upepo. leeward adj -a demani. leeway n 1 mwendo wa chombo kikichukuliwa upande wa demani. 2 (fig) uhuru wa kuwa na fikra/ matendo tofauti make up ~-way fidia muda, rudia mahali.