ledge

n 1 kishubaka, shubaka, kibao (kitokezacho ukutani). 2 (of rock) mwamba chini ya maji (hasa karibu ya ufukwe).