leap

vi,vt 1 ruka; chupa. ~ at pokea/ kubali kwa furaha nyingi. look before you ~ fikiri kabla ya kutenda. 2 ruka; rusha ~ a horse over a fence rusha farasi juu ya ua. n mruko; ruko. by ~s and bounds upesi sana. a ~ in the dark jaribio (ambalo matokeo yake hayabashiriki. leap-frog n mchezo wa kurukiana. ~-year n mwaka mrefu (ambamo mwezi wa Februari unakuwa wa siku 29).