lay-about

n (GB sl) lofa, mtu asiyetaka kufanya kazi.