latitude

n 1 latitudo. 2 (pl) maeneo. high ~s n maeneo yaliyo mbali na Ikweta. low ~s n maeneo yaliyo karibu na Ikweta. 3 (space, liberty, choice) nafasi, uhuru, hiari. 4 (photo) wakati wa salama wa kuangaza filamu. latitudinal adj. latitudinarian adj, n mvumilivu, mwenye upeo/upana wa mawazo.