lane

n 1 barabara nyembamba, uchochoro. it is a long ~ that has no turning hakuna marefu yasiyo na ncha. 2 ujia; (in sports) mstari inside ~ mstari wa ndani. 3 njia ya meli/ndege n.k.