laissez-faire

n uholela: hali ya kuacha mambo yajiendee kiholela.