labyrinth

n 1 njia za mzingo; (fig) matata mengi, mchanganyiko wa mambo. 2 (bio) sikio la ndani. labyrinthine adj.