knuckle

n 1 konzi. 2 (in animals) goti, kongoro. vi ~ down to something (colloq) anza kazi fulani kwa bidii, zamia. ~ under jitoa, salimu amri.