knit

vt,vi ~ something (up) (from/into) 1 fuma ~ a sweater fuma sweta. 2 (join closely) unga; unganisha. 3 weka pamoja. ~ one's/the brows kunja uso. knitter n mfumaji. knitting n 1 kufuma. 2 nyuzi za kufumia. ~ting-machine n mashine ya kufumia. ~ting-needle n sindano ya kufumia. knitwear n (trade use) nguo zilizofumwa.