kitty

n 1 (in some card games) mfuko wa fedha za michezo; (colloq) mfuko wa fedha. 2 (of a child's language) nyau.