kiss

vt,vi busu. ~ the hand busu mkono. ~ the book apa kwa neno la Mungu. ~ the dust/ground onyesha utii, uwawa. ~ the rod kubali adhabu ya viboko. ~-in- the-ring n mchezo wa watoto ambao mmoja humfukuza mwenziwe na akimkamata humbusu. n 1 busu. 2 peremende. the ~ of life n kuingiza hewa ndani ya mtu kwa kutumia njia ya mdomo kwa mdomo. kisser n (sl) domo; bakuli.