kidnap

vt iba mtoto; teka nyara. kidnapper n mtekaji nyara; mwizi wa watoto.