kennel

n 1 kibanda cha mbwa. 2 chaa ya kufuga na kufundisha mbwa vt,vi weka/tunza mbwa.