judiciary

judiciary

adv. ~ousness n.

judiciary

n Idara ya Mahakama; jamii ya majaji independence of the ~ uhuru wa mahakama. judicature n 1 usimamiaji haki. 2 jamii ya majaji. judicial adj 1 -a jaji, -a kimahakama judicial murder hukumu ya kifo isiyo haki. 2 -a haki, -siopendelea. judicious adj (formal) -enye akili, -a busara. judiciously adv. judiciousness n.