jeopardize

vt hatarisha. jeopardy n be/place put in ~ -wa/weka/ingia hatarini.