jelly

n jeli. jelly-fish n kiwavi (wa baharini). vt,vi gandisha kuwa jeli. jelled adj -a jeli.