irresponsible

adj 1 -siowajibika, -siopaswa. 2 (unreliable) -sioaminika; -siotumainiwa. irresponsibility n utovu wa nidhamu/uaminifu, kutowajibika.