invert

vt pindua, geuza. ~ed commas n alama za mtajo. inversion n. inverse adj 1. -a kinyume, mbalimbali, -a kupinduka, pindu. 2 (math) inverse matrix solokinyume/pindu inverse property tabia ya kinyume n kinyume; (math) inverse of relation kinyume cha uhusiano. inversely adv.