invariable

adj -siobadilika, -siogeuka, sawasawa. invariably adv sikuzote, kila wakati.