invade

vt vamia; shambulia; ingilia ~ a state vamia nchi ~ somebody's privacy ingilia faragha ya mwingine ~ somebody's rights ingilia haki ya mtu. invader n. invasion n 1 uvamizi, shambulio. 2 (encroachment) kuingilia. 3 (leg) ~ of somebody's rights kuingilia haki ya mtu. 4 (med) kuingia kwa maradhi. invasive adj -a kuingilia (kivita), -a uvamizi; -nayoelekea kusambaa.