inundate

vt ~ (with) gharikisha, funikiza maji, furika katika; (fig) (fill up) jaza, zidi, eneza, songa be ~d with requests -wa/lemewa na maombi mengi. inundation n.