intrude

vi,vt ~ (oneself) on/upon somebody; ~ (oneself/something) into something dukiza, ingia ~ on somebody's privacy ingilia faragha ya mwingine ~ into other people's affairs ingilia/jidukiza katika mambo ya wengine; leta/ingiza pasipo adabu (kwa jeuri au ufidhuli), jipenyeza, jidukiza. intruder n. intrusion n intrusion (on/upon/into) 1 kujipenyeza, kujidukiza, kuingilia. 2 dukizo. intrusive adj.