into

prep 1 (indicating motion/direction to a point within) katika, kwenye, ndani ya come ~ the house ingia ndani ya nyumba. 2 (indicating change of condition/result) -ni; kuwa; kwa she'll get ~ trouble ataingia matatani the rain changed ~ snow mvua iligeuka kuwa theluji be ~ something (mod use, colloq) jiingiza, zamia. 3 (maths) kwa 4 ~ 24 (= 24 divide by 4) goes 6 24 kwa 4 huwa 6.