intersect

vt,vi 1 gawa kwa kukata/ pitisha/laza kimkingamo. 2 (of lines) kingamana, katana. intersection n 1 kukatana, mkingamano. 2 (maths) ungano, nukta (mistari inapokingamana/kutana).