interrelate

vt,vi husisha; husiana, shirikiana. interrelation n ~ of/ between uhusiano (wa pande zote/ baina ya). interrelationship n.