interpol

n (International Police Commission) Shirika la Polisi la Kimataifa.