internet

n intaneti mtandao wa mawasiliano ya kimataifa wa ki kompyuta .