intern

intern

1 vt funga, zuia. internment n. internee n mfungwa.

intern

2 n (US also interne) (US) daktari mkufunzi (anayemaliza mafunzo kwa kukaa hospitalini chini ya uangalizi wa daktari) (GB houseman). internship n