intern

2 n (US also interne) (US) daktari mkufunzi (anayemaliza mafunzo kwa kukaa hospitalini chini ya uangalizi wa daktari) (GB houseman). internship n