interlard

vt ~ with (formal) changanya (hasa lugha na maneno ya kigeni), tia kati, ingiza kati.