intercourse

n 1 (social) maingiliano, ushirikiano, kubadilishana (mawazo, n.k.); (comm) biashara; kubadilishana vitu. 2 (sexual) ~kujamiiana see coitus.