intercept

vt 1 kamata, zuia njiani, ingilia kati. 2 (math) kutana. interception n. interceptor n ndege ya kuzuia (adui).