interbreed

vt,vi zalisha kwa kuchanganya damu (baina ya makabila, jamii n.k.), hulutiana.