intensive

adj 1 makini; shadidi intensive agriculture kilimo shadidi. intensive care n uangalizi makini wa wagonjwa intensive care unit kitengo cha wagonjwa mahututi. 2 (gram) -a nguvu; -a kutia mkazo.