intend

vt 1 ~ (for) kusudia, nuia, azimu, dhamiria this was ~ed for us hii ilikusudiwa sisi what do you ~ to do? unakusudia kufanya nini? 2 ~ (by) (old use) maanisha what do you ~ by this word? unamaanisha nini? intended n mchumba (wa kike).