insure

vt ~ (against) kata bima ~ one's life kata bima ya maisha. the ~d n mwenye bima. the ~r n mweka kampuni ya bima. the insurant n (leg) mlipaji wa bima. insurance n 1 bima. 2 malipo ya bima insurance policy hati ya bima. 3 (safeguard) kinga.