instil

vt ~ something into somebody 1 ingiza, tia taratibu/polepole, kidogo kidogo. 2 fundisha kidogo kidogo. instillation n.