inspire

vt ~ something (in somebody); ~ somebody (with something/to do something) 1 tia moyo, tia msukumo, vutia. 2 fungulia mlango wa heri. inspired adj -enye wahyi. inspiration n 1 msukumo, kariha, zinduko. 2 inspiration (to/for) mfano wa kuvutia, mtu/kitu kitiacho msukumo, mvuto. 3 wazo zuri/la heri lijalo ghafla. 4 ufunuo, wahyi, mwongozo wa kiungu.