insomuch

adv hata, kwa kiasi. ~ as/ that kwa kiasi kwamba.