inseminate

vt 1 otesha, zalisha. 2 tia mbegu, himilisha. insemination n uhimilishaji artificial insemination uhimilishaji bandia, kuzalisha kwa chupa.