inscribe

vt ~ (on/in/with) andika; weka alama, chora ~d stock (comm) bidhaa ambazo majina ya wanaozimiliki yameorodheshwa. inscription n mwandiko; maneno yaliyoandikwa kwenye mnara wa ukumbusho, sarafu, medali n.k.