inquest

n ~ (on) uchunguzi rasmi wa kisheria (agh. wa kifo ambacho chanzo chake hakijulikani).