inopportune

adj (esp. of time) si -a wakati wake, -siofaa (kwa wakati ule) it is ~ si wakati wake. inopportunely adv.