inn

n hoteli, mkahawa. ~ keeper n mwenye hoteli. I~ of Court n (GB) vyama vya mawakili; nyumba za vyama hivyo London.