inhale

vt,vi vuta hewa (hadi ndani ya mapafu), jaza mapafu ~cigaratte smoke jaza moshi wa sigara ndani ya mapafu. inhaler n kivutia hewa.