inhabit

vt sakini, ishi. inhabitable adj. inhabitant n mkazi.