ingrowing

adj -a kukua ndani, (k.m. ukucha). ingrown adj. ingrowth n.