inform

vt,vi 1 ~ somebody (of something) julisha, arifu, pasha habari, fahamisha a well-~ed person mjuzi, mweledi wa mambo. I am ~ed nimeambiwa, nimesikia habari. 2 ~ against/on somebody shtaki; toa habari juu ya; semea. informant n kijumbe mtoa habari. informer n mtoa habari, mbega. information n 1 ~ation (on/about) kuarifu, kuarifiwa/kupashwa habari. 2 habari, taarifa a piece of ~ation taarifa fupi. ~ ation bureau n ofisi ya habari. informative adj -enye taarifa nyingi, -a kuarifu; -a kujuvya, -enye kuelewesha.