inflorescence

n 1 shaziua: hali ya kuwa na maua. 2 (lit or fig) kuchanua; ustawi.